X

'80 - 2013 "Podró¿ w czasie"
obraz olejny na p³ótnie, 50x60 cm