X

'06 OCZY-1, plener malarski Poddħbie 2006
obraz olejny na p³ótnie, 60x50 cm