X

Podró¿ Europa '07 - Bazar II - Torremolinos - Hiszpania
obraz olejny na p³ótnie, 50x60 cm