X

'06 OCZY-4, plener malarski Poddħbie 2006
obraz olejny na p³ótnie, 90x70 cm